www.ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 3 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

ZARZĄDZANIE ZIELONYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW


MARYNIAK A., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2017, wydanie I

Zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw W ciągu ostatniej dekady problemy dotyczące ochrony środowiskowa stały się i są nadal bardzo ważne z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw. Powodem tego było między innymi podnoszenie świadomości społeczeństw i presja ze strony klientów, społeczności lokalnych, organizacji międzynarodowych, agencji rządowych i innych interesariuszy, którzy oczekują, że przedsiębiorcy staną się bardziej odpowiedzialni. Wzrost świadomości zagrożeń środowiskowych spowodował przewartościowanie założeń i... >>>

GOSPODARKA PRZESTRZENNA KONCEPCJE TEORETYCZNE


DOMAŃSKI R., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2018, wydanie I

Gospodarka przestrzenna Koncepcje teoretyczne Niniejsza książka jest kontynuacją badań Autora nad dynamiką i ewolucją gospodarki przestrzennej. Autor zmierza do sformułowania zespołu koncepcji i zależności między nimi przybliżających nas do teoretycznej konstrukcji, która umożliwiałaby wyprowadzenie złożoności i ewolucji gospodarki przestrzennej z warunków społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych oraz odwrotne oddziaływanie przestrzeni na te warunki. Recenzent książki Profesor Waldemar Ratajczak uznał, że książka jest... >>>

ZBIÓR ZADAŃ Z MIKROEKONOMII


KALINOWSKI S., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2017, wydanie III

Zbiór zadań z mikroekonomii MD 327 151 stron, oprawa miękka... >>>

INTUICJA W PODEJMOWANIU DECYZJI KIEROWNICZYCH


MALEWSKA K., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2018, wydanie I

Intuicja w podejmowaniu decyzji kierowniczych Zastosowanie w procesie badawczym szerokiego "wachlarza" metod, technik i narzędzi badawczych świadczy o bardzo dobrym warsztacie metodycznym autorki. Przeprowadzone na potrzeby pracy rozbudowane empiryczno-analityczne badania własne stanowią jej silną stronę. Wyniki badań pozwoliły wzbogacić istniejąca wiedzę w zakresie problematyki intuicji w zarządzaniu. Za najważniejsze osiągnięcia autorskie w pracy uznaję: 1.Opracowanie konceptualnego modelu procesu podejmowania decyzji... >>>

ANALIZA MATEMATYCZNA ZBIÓR ZADAŃ


BARTKOWIAK M. DWORNICZAK P. MATŁOKA M. RYCHŁOWSKA-MUSIAŁ E., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2017, wydanie I

Analiza matematyczna Zbiór zadań MD 319 Przygotowany zbiór zadań jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów pierwszego roku kierunku Informatyka i ekonometria, chociaż z dużej części mogą również korzystać studenci innych kierunków uczelni ekonomicznych. Zbiór zawiera 1168 zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, od bardzo łatwych po dość skomplikowane. Na końcu każdego rozdziału zostały zamieszczone odpowiedzi do niemal wszystkich przedstawionych w nim zadań. Część prezentowanych zadań została wymyślona przez ... >>>

KSZTAŁTOWANIE ELASTYCZNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PERSPEKTYWA INNOWACYJNOŚCI PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁEK PUBLICZNYCH


GRYKO J.M., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2018, wydanie I

Kształtowanie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa Perspektywa innowacyjności przemysłowych spółek publicznych Problematyka, której poświęcone jest recenzowane opracowanie, tj. kształtowanie elastyczności w przedsiębiorstwie, jest bardzo ważna i aktualna, w kontekście nie tylko zarządzania finansami przedsiębiorstwa lecz także zarządzania przedsiębiorstwem w szybko zmieniającym się otoczeniu.[…] Doktor Józefa Gryko zastosowała w pracy nowatorskie podejście; tematem rozważań jest elastyczność finansowa w jej dwóch... >>>

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ZBIÓR ZADAŃ


MACUDA M. MATUSZAK Ł. ZYZNARSKA-DWORCZAK B. RED., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2018, wydanie II

Rachunkowość Zarządcza Zbiór zadań MD 334 132 strony, oprawa miękka... >>>

DOBÓR METOD OCENY WYBRANYCH CECH JAKOŚCIOWYCH ŻYWNOŚCI


PAWLAK-LEMAŃSKA K., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2018, wydanie I

Dobór metod oceny wybranych cech jakościowych żywności Wykaz stosowanych skrótów i symboli Wprowadzenie - koncepcja i cel pracy I. Istota i znaczenie jakości 1.1. Współczesne koncepcje jakości 1.2. Interdyscyplinarny i wielowymiarowy charakter jakości II. Jakość żywności 2.1. Charakterystyka produktu żywnościowego poprzez atrybuty jakości 2.2. Modele kształtowania jakości żywności 2.3. Konsument a jakość żywności 2.3.1. Zachowania konsumentów a wybory żywieniowe 2.3.2. Czynniki wpływające na zachowania żywieniowe... >>>

KONIEC ERY TRADYCYJNYCH SPISÓW LUDNOŚCI


GOŁATA E., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2018, wydanie I

Koniec ery tradycyjnych spisów ludności Recenzowana książka jest pierwszą publikacją tak szeroko omawiającą kwestie spisów ludności w Polsce, w której zawarto konkretne wskazówki działań poprawiających ich jakość[...] Jest to jedno z nielicznych opracowań poświęconych jakości badań statystycznych, wypełniające lukę w ocenie badań wyczerpujących. Praca ta jest dowodem znaczącego wkładu Autorki w rozwój demografii w Polsce, w szczególności w zakresie nowej metodologii badań statystycznych, organizacji spisu ludności, źródeł ... >>>

STATYSTYKA OPISOWA


ROESKE-SŁOMKA I., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2016, wydanie II

Statystyka opisowa Podręcznik jest dostosowany do aktualnego programu z zakresu statystyki opisowej - przedmiotu wprowadzonego na tych kierunkach studiów ekonomicznych, dla których przewidziana jest kontynuacja zajęć ze statystyki w ramach statystyki matematycznej. Zawarte są w nim metody statystyczne, ich podstawy teoretyczne i zastosowania oraz informacje praktyczne dla Czytelnika. Jest on skierowany do studentów zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia różnych kierunków studiów ekonomicznych (i nie tylko ekonomicznych). ... >>>

książek: 1254, strona 3 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018