www.ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 7 z 126
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

SCALES CONSTRUCTION FOR CONSUMERS' PERSONAL VALUES METHODOLOGICAL ASPECTS AND APPLICATION


TARKA P., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2015, wydanie I

Scales Construction for Consumers' Personal Values Methodological Aspects and Application The book refers to theory and practice of the measurement and scales construction in the area of personal values. The effective measurement and scales development is a cornerstone of the scientific and practical research progress. Interdisciplinary in application, book includes: - a discussion of the generał values and personal values across different social science disciplines, as well as their relationships with the human needs,... >>>

POMIAR I KONTROLING KADR ZBIÓR ZADAŃ


WOJTKOWIAK G., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2017, wydanie II

Pomiar i kontroling kadr Zbiór zadań MD 330 Wstęp Zalecana literatura 1. Dobór narzędzi i wskaźników kontrolingu 1.1. Pomiar efektywności - różne stanowiska pracy 1.2. Narzędzia kontrolingu organizacji - wyposażenie biur 1.3. Audyt wstępny - wsparcie ZZL 2. Efektywność 2.1. Efektywność rekrutacji - centrum usług księgowych 2.2. Struktura kosztów pracy - koszty stałe i zmienne 2.3. Inwestycja w sprzęt lub ludzi - producent mebli 2.4. Pracownicy a efektywność - sprzedawcy 2.5. Pracownicy a efektywność -... >>>

WYBRANE METODY BADANIA EFEKTÓW ZARAŻANIA NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH


BURZAŁA M.M., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2014, wydanie I

Wybrane metody badania efektów zarażania na rynkach kapitałowych Efekty zarażania są obserwowane na skutek szoków finansowych, przenoszenia niepewności lub trudnych do przewidzenia zachowań inwestorów. W monografii przedstawiono najczęściej stosowane w tym obszarze badań: modele prawdopodobieństwa, analizę czynnikową, statyczne miary korelacji, modele VAR i modele dynamicznych korelacji warunkowych. Jest to pierwsza w polskiej literaturze książka zestawiająca różne podejścia w tym zakresie. Autorka wykorzystała metody do oceny... >>>

PROCES KREATYWNOŚCI I JEGO UWARUNKOWANIA W OBSZARZE MARKETINGU


JERZYK E., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2007, wydanie I

Proces kreatywności i jego uwarunkowania w obszarze marketingu Głównym celem pracy było zidentyfikowanie procesu kreatywności w obszarze marketingu, z uwzględnieniem jego uwarunkowań oraz jego podmiotowego charakteru, a zatem poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak przebiega ten proces, co go początkuje, jakie warunki mu sprzyjają, a jakie blokują, w jakich zakresach marketingu potrzeba kreatywności jest największa, jaka jest wiedza i umiejętności w dziedzinie myślenia kreatywnego pracowników zajmujących się marketingiem? ... >>>

ZARZĄDZANIE TALENTAMI A ORIENTACJA NA UCZENIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW


SKUZA A., wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2018, wydanie I

Zarządzanie talentami a orientacja na uczenie się przedsiębiorstw Autorka podejmuje aktualny i coraz rozważany w teorii i praktyce zarzadzania zasobami ludzkimi problem zarządzania utalentowanymi pracownikami w kontekście zwiększającej się presji zarówno na uczenie się organizacyjne, jak i indywidualne. Kwestia zarzadzania utalentowanymi pracownikami staje się dla organizacji priorytetowa z dwóch przyczyn - postrzegania kapitału ludzkiego jako kluczowego czynnika konkurencyjności przedsiębiorstw oraz jako konsekwencja... >>>

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE


NOWAK-GRUCA A., wydawnictwo: ODDK, 2018, wydanie I

Własność intelektualna w przedsiębiorstwie Praktyczny poradnik omawiający zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Jako jedyny na rynku prezentuje problematykę PWI z perspektywy życia organizacji – od momentu jej powstania, poprzez wczesny oraz intensywny rozwój, na zakończeniu działalności kończąc. Autorka wskazuje problemy, jakie występują na konkretnym etapie, oraz działania, jakie trzeba podjąć, aby własność intelektualną chronić oraz sprawnie nią zarządzać.   W książce... >>>

ZADANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W PRAKTYCE DOKUMENTOWANIE PRAC ORAZ PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA AUDYTOWE DLA WYBRANYCH PROCESÓW I OBSZARÓW Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


JANUSZ B., wydawnictwo: ODDK, 2018, wydanie I

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów (z suplementem elektronicznym) Publikacja stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczególnych etapach audytu. Jednocześnie szczegółowo i dokładnie pokazuje, w jaki sposób te dokumenty sporządzać. Liczne przykłady uzupełnione są... >>>

PLAN KONT Z KOMENTARZEM HANDEL PRODUKCJA USŁUGI


GIERUSZ J. KOLEŚNIK K., wydawnictwo: ODDK, 2018, wydanie XX

Plan kont z komentarzem – handel, produkcja, usługi Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera: omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych, charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach, założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg... >>>

KOMENTARZ DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DLA BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


AUGUSTOWSKA M. RUP W., wydawnictwo: ODDK, 2018, wydanie XVII

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym) Komentarz na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); ... >>>

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ KOMENTARZ DO NOWYCH PRZEPISÓW ANALIZA ZMIAN TEKST ROZPORZĄDZENIA


ŚWIDEREK I., wydawnictwo: ODDK, 2018, wydanie I

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej Komentarz do nowych przepisów Analiza zmian Tekst rozporządzenia Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. ... >>>

książek: 1254, strona 7 z 126
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018