www.ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

MATERIALNE PRAWO ADMINISTRACYJNE. POJĘCIA, INSTYTUCJE, ZASADY


RED. STAHL M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2005, wydanie II

cena netto: 73.00 Twoja cena  69,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Szczególne cechy prawa administracyjnego rodzą potrzebę wewnętrznych podziałów, wyróżniania jego działów i części. Oddany do rąk Czytelników tom ma charakter monografii, a zarazem podręcznika. Adresowany jest przede wszystkim do studentów uniwersyteckich i zawodowych studiów prawniczych i administracyjnych oraz praktyków, ale także do wszystkich zainteresowanych omawianymi problemami. Jego przedmiotem są zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, czyli tej jego części, która uznawana bywa za część najistotniejszą. Dokonanie wyboru tych zagadnień nie było rzeczą prostą, ułatwieniem okazało się potraktowanie prezentowanej pracy jako pierwszego tomu, kolejny jest w przygotowaniu.

W tym tomie omówiono problematykę prawa osobowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagadnienia prawnej regulacji problemów uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi, wyrobami tytoniowymi. Celem pracy było omówienie pojęć, instytucji i zasad wybranych zagadnień materialnego prawa administracyjnego z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych, poglądów doktryny i orzecznictwa. Konieczne było także powoływanie się na ustalenia zawarte we wcześniejszej pracy (Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Difin, Warszawa 2000, w przygotowaniu II wydanie zaktualizowane).

386 stron

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018