www.ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Pamiętaj!

Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twoja cena - Twój rabat - na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 1 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

SPRZEDAŻ KONSUMENCKA W TEORII I PRAKTYCE


JAGIELSKA M. BISKUP R. SŁUGOCKA-KRUPA E. PODGÓRSKI K., wydawnictwo: C.H. BECK, 2016, wydanie I

Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce Przyjęcie dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumenta miało na celu ujednolicenie niektórych norm prawnych państw członkowskich w zakresie ochrony konsumentów i podniesienie przyznanego konsumentowi poziomu ochrony. Jednocześnie jednak polski ustawodawca dokonał istotnej nowelizacji przepisów odnoszących się do umowy sprzedaży. Nowe rozwiązania stanowią w istocie reimplementację do polskiego porządku prawnego rozwiązań przyjętych w dyrektywie UE 99/44 poświęconej sprzedaży konsumenckiej, która ... >>>

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE + CD


MROZEK P., wydawnictwo: C.H. BECK, 2016, wydanie I

Świadczenia wychowawcze + CD Prawo do świadczenia wychowawczego – procedury i zasady przyznawania PROGRAM 500+ W dniu 1.4.2016 r. weszła w życie ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nakłada ona na urzędy JST, ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie nowe obowiązki związane z realizacją Programu 500+. Niniejsza książka przedstawia właściwe interpretacje niuansów nowej ustawy oraz zawiera gotowe propozycje efektywnego zorganizowania obsługi tego programu. Dzięki tej... >>>

TERMINY PROCESOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM SKUTKI UCHYBIENIA I PRZYWRÓCENIE TERMINU KOMENTARZ PRAKTYCZNY Z ORZECZNICTWEM I PRZYKŁADAMI WZORY PISM PROCESOWYCH


FLAGA-GIERUSZYŃSKA K. RED., wydawnictwo: C.H. BECK, 2016, wydanie I

Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym Skutki uchybienia i przywrócenie terminu Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami Wzory pism procesowych. Niniejsza publikacja dotycząca terminów procesowych i skutków ich uchybienia w procesie cywilnym oraz przywrócenia terminów to praktyczny komentarz do następujących przepisów KPC: art. 25, 60, 70–71, 80, 94, 97, 981, 1173, 118, 124, 130–1304, 139, 144–145, 149, 160–161, 165–172, 1751, 179–182, 1836, 1838, 18310, 194–196, 203, ... >>>

UMOWA UBEZPIECZENIA ART. 805-834 KC. KOMENTARZ


KRAJEWSKI M., wydawnictwo: C.H. BECK, 2016, wydanie I

Umowa ubezpieczenia Art. 805-834 KC. Komentarz Komentarz do umowy ubezpieczeń — art. 805-834 KC stanowi niezwykle szczegółowe i kompletne omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Umowa ubezpieczenia unormowana jest w KC przez artykuły 805–834. Warto jednak zauważyć, że przepisy te nie stanowią kompleksowej regulacji zagadnień umowy ubezpieczeń. Normy dotyczące tej kwestii znajdują się także w innych ustawach, w tym przede wszystkim w ustawie o działalności ... >>>

UMOWY O PRACĘ UMOWY NA CZAS NIEOKREŚLONY UMOWY NA CZAS OKREŚLONY


ROTKIEWICZ M. CULEPA M., wydawnictwo: C.H. BECK, 2016, wydanie I

Umowy o pracę Umowy na czas nieokreślony Umowy na czas określony Praktyczny poradnik, który przedstawia krok po kroku, jak zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę, zarówno bezterminową, jak i terminową, zgodnie z obowiązującymi przepisami  Stan prawny: luty 2016r. - Od 22.2.2016 r. obowiązują znaczące zmiany w zakresie umów o pracę Najważniejsze korzyści z zakupu książki to: dogłębne omówienie treści poszczególnych umów o pracę, zasad ich zawierania i rozwiązywania, liczne praktyczne... >>>

MEDIA ELEKTRONICZNE WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PRAWNE


FLAGA-GIERUSZYŃSKA K. GOŁACZYŃSKI J. SZOSTEK D. RED., wydawnictwo: C.H. BECK, 2016, wydanie I

Media elektroniczne Współczesne problemy prawne Publikacja „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” pod red.  K. Flagi-Gieruszyńskiej, J. Gołaczyńskiego i D. Szostka stanowi monograficzne opracowanie praktycznych zagadnień przegotowanych na 2. Forum Prawa Mediów Elektronicznych „Europa Cyfrowa”. W pracy oprócz zagadnień z zakresu informatyzacji  omówiono także problematykę mediów elektronicznych dotyczącą m.in.: wpływu rozporządzenia  eIDAS na prawo polskie (wpływ... >>>

OCHRONA PRAWNA KONSUMENTA NA RYNKU MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH


KRÓLIKOWSKA-OLCZAK M. PACHUCA-SMULSKA B. RED., wydawnictwo: C.H. BECK, 2016, wydanie I

Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych Rozwój rynku mediów elektronicznych skłania do spojrzenia na ochronę prawną konsumenta globalnie, uwzględniając rozwój techniki cyfrowej. Rozwój technik teleinformatycznych, w tym sieci elektronicznych nie tylko wykształcił nowy rodzaj świadczeń tzw. świadczenia wyłącznie elektroniczne, ale stał się impulsem do dyskusji na temat przyszłości prawa konsumenckiego w społeczeństwie informacji, wiedzy i sieci. Istotnym elementem rozważań, zawartych w monografii, jest analiza... >>>

OCHRONA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZED IMMISJAMI W PRAWIE POLSKIM


WILK A., wydawnictwo: C.H. BECK, 2016, wydanie I

Ochrona własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim. Przedmiotem analizy są m.in.: konstytucyjne i aksjologiczne podstawy tej ochrony, pojęcie sąsiedztwa nieruchomości i prawa sąsiedzkiego, pojęcie i rodzaje immisji, a także kryteria uznania poszczególnych oddziaływań na nieruchomości za immisje. Omówieniu podlegają również środki ochrony przed immisjami, wynikające zarówno z przepisów kodeksu... >>>

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO KOPIOWANIA ZEWNĘTRZNEJ POSTACI PRODUKTU


MILEWICZ-BEDNARSKA D. RED., wydawnictwo: C.H. BECK, 2016, wydanie I

Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu Zagadnieniu kopiowania zewnętrznej postaci produktu dotychczas w polskiej nauce prawa karnego nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Niniejsza monografia jest pierwszym opracowaniem w literaturze prawniczej, które w tak szerokim zakresie porusza kwestie związane z tym tematem. Praca prezentuje badania aktowe przeprowadzone przez Autorkę we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury i w sądach w Polsce na przestrzeni sześciu lat, na podstawie których... >>>

ORDYNACJA PODATKOWA DLA GMIN 2016


DZIĘGIEL-MATRAS A., wydawnictwo: C.H. BECK, 2016, wydanie I

Ordynacja podatkowa dla gmin 2016 Stan prawny - styczeń 2016 W 2015 r. dokonano kilkukrotnej nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzając obowiązujące od 1.1.2016 r. i 1.7.2016 r. zmiany w zakresie istoty zobowiązania podatkowego oraz postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa. Nowelizacje wprowadzają: nowe uprawnienia dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka ... >>>

książek: 1254, strona 1 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2016